Analiza sedam indirektnih metoda za proračun referentne evapotranspiracije u klimatskim uslovima Srbije

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3,4)

Corresponding author: idrizovic@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Za izračunavanje potreba za vodom polјoprivrednih kultura neophodno je imati uvid u proces evapotranspiracije. Metoda Penman-Monteith (FAO56-PM), koja je od strane Međunarodne komisije za navodnjavanje i odvodnjavanje (engl. Internatioanl Commission on Irrigation and Drainage ‒ICID) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (engl. Food and Agriculture Organisation ‒FAO) predložena za proračun referentne evapotranspiracije (ETo), zahteva poznavanje više klimatskih parametara, koji često nisu dostupni. Zato su u ovom radu testirane metode za proračun ETo koje koriste manji broj podataka i upoređivane sa FAO56-PM. Izabrane su metode koje su najčešće korišćene kao zamena za FAO56-PM: Hargreaves, modifikovani Hargreaves, Copais, Turc, Priestley-Taylor, Makkink i Hamon. Proračun je rađen na dnevnom i prosečnom mesečnom nivou, za period 2010‒2013. godine, na stanicama: Niš, Beograd, Novi Sad, Loznica, Valjevo, Zlatibor, Ćuprija i Kikinda. Poseban značaj dat je vegetacionom periodu tokom sušne godine, interesantnom sa aspekta primene navodnjavanja. Upoređivanje metoda rađeno je na osnovu statističke analize, pri čemu su korišćeni parametri: MXE, MAE, RMSD, ARMSD, WRMSD, b i R2. Najbolje slaganje sa metodom FAO-PM na prosečnom mesečnom nivou, kao i u letnjem periodu 2012. godine, pokazale su metode Copais, Turc i Priestley-Taylor, pa se one mogu preporučiti kao zamena za metodu FAO56-PM, u našim klimatskim uslovima. Ukoliko se raspolaže samo podacima o temperaturi vazduha, rezultati dobijeni u ovom istraživanju pokazuju opravdanost upotrebe modifikovane metode Hargreaves za proračun ETo u toku vegetacionog perioda.

(258.74 KB)