Uticaj različite veličine obroka na karakteristike rasta mlađi dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.)

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina (1,2,3,4)

Corresponding author: nebojsa.savic@agrofabl.org
Abstract:

U radu su prikazani rezultati uticaja različite veličine obroka (80%, 90%, 100%, 110% i 120% u odnosu na preporučene količine proizvođača hrane) na karakteristike rasta mlađi dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) starosti od 2 do 3,5 mjeseca. Eksperiment je realizovan u laboratoriji za akvakulturu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u trajanju od 47 dana. U eksperimentu je bilo ukupno 500 jedinki, podijeljenih u pet grupa, u akvarijumima zapremine 55 l sa stalnim protokom vode i sistemom za aeraciju. Svakodnevno je praćen kvalitet vode uzimajući u obzir osnovne parametre koji su se kretali u sledećim granicama: temperatura vode 12,64–12,76°C, sadržaj rastvorenog kiseonika 7,83–8,09 mg/l, zasićenje vode kiseonikom 75,47–77,39% i pH vrijednost 7,224–7,268. Prosječna individualna masa i dužina tijela (±standardna devijacija) mlađi dužičaste pastrmke, po eksperimentalnim grupama (EG), na kraju je iznosila: EG80 10,53±2,58 g i 9,94±0,76 cm; EG90 12,14±2,97 g i 10,45±0,86 cm; EG100 13,18±2,91 g i 10,67±0,82 cm; EG110 13,80±3,14 g i 10,82±0,78 cm; EG120 14,58±3,63 g i 10,81±1,11 cm. Između eksperimentalnih grupa su utvrđene statistički visoko značajne razlike u aritmetičkim sredinama (p<0,01). Koeficijent kondicije mlađi dužičaste pastrmke na kraju eksperimenta je bio sličan u tretmanima EG80, EG90, EG100 i EG110 (1,06–1,09), a najviši je bio u tretmanu EG120 (1,15±0,17). Generalno se može reći da povećanje veličine obroka za 10% iznad preporučenih vrijednosti ne dovodi do pojave značajnih razlika, a ukoliko je to povećanje veće od 10% javljaju se statistički značajne razlike u masi tijela.

(174.42 KB)