Uticaj rase i načina ishrane na hemijski sastav leđnog masnog tkiva svinja kao potencijalne sirovine za biodizel

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3,5)
Institut za stočarstvo, Zemun, Srbija (4,6)
Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Srbija (7)

 

Corresponding author: mlp@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Cilj rada bio je da se ispita hemijski sastav leđnog masnog tkiva svinja rase mangulica i plemenitih mesnatih rasa i njihovih meleza, kao i svinja koje su hranjene hranom obogaćenom ili neobogaćenom uljem, a sve sa aspekta proizvodnje biodizela gde bi polazna sirovina za ovo gorivo bilo masno tkivo svinja. Ispitujući uticaj rase i sadržaja ulja u hrani ustanovljeno je statistički značajno variranje hemijskih karakteristika masnog tkiva svinja (sadržaja masti, vode, proteina, zasićenih i nezasićenih masnih kiselina) pod uticajem ovih faktora. Najveći sadržaj masti (89,39%) koji je ključni faktor konverzije sirovine u biodizel utvrđen je u leđnom masnom tkivu rase mangulica dok je najmanji sadržaj masti (86,10%) utvrđen u leđnoj slanini plemenitih mesnatih rasa i njihovih meleza. Najpovoljniji odnos zasićenih i nezasićenih masnih kiselina (37,92% : 62,07%) koje uslovljavaju neke fizičke osobine goriva utvrđen je u leđnoj slanini grla čija je hrana bila obogaćena uljem, a najveći udeo zasićenih masnih kiselina, odnosno najnepovoljniji masnokiselinski sastav (40,90% : 59,09%) utvrđen je u masnom tkivu grla koja su dobijala hranu siromašnu uljem. Najmanji sadržaj zasićenih masnih kiselina i vode (7,44%) kao ključnih faktora od kojih zavise cetanski broj i proces proizvodnje goriva ukazuje da je najpogodnija sirovina za proizvodnju biodizela masno tkivo grla čija je hrana sadržala određenu količinu ulja.

(167.63 KB)