Očekivana genetička dobit mase hiljadu zrna i broja zrna po klasu hlebne i durum pšenice

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd - Zemun, Srbija (1)
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun Polje, Beograd, Srbija (2,4,5)
Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Zubin Potok, Srbija (3)

Corresponding author: gbrankovic@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Ciljevi ovog istraživanja su bili da se prouči varijabilnost, komponente varijanse, heritabilnost u širem smislu (h2) i očekivana genetička dobit mase hiljadu zrna (MHZ) i broja zrna po klasu (BZK) za 15 genotipova hlebne pšenice i 15 genotipova durum pšenice. Poljski ogledi su izvedeni tokom 2010–2011. i 2011–2012. godine na tri lokaliteta: Rimski Šančevi, Zemun Polje i Padinska Skela. Rezultati istraživanja su pokazali da je genetička komponenta varijanse (σ2g) bila dominantna u fenotipskoj ekspresiji MHZ hlebne i durum pšenice i BZK hlebne pšenice. Komponenta fenotipske varijanse usled interakcije genotip × sredina (σ2ge) je bila 8,72 puta veća od σ2g za BZK durum pšenice i ukazala je na veću nestabilnost genotipova durum pšenice za tu osobinu. Koeficijent heritabilnosti je bio veoma visok (> 90%) za MHZ i BZK hlebne pšenice, visok za MHZ durum pšenice – 87,3% i nizak za BZK durum pšenice – 39,5%. Uzimajući u obzir visoke ostvarene vrednosti za h2 – 96,4% i za očekivanu genetičku dobit izraženu u procentima od proseka (GAM) – 19,3% za MHZ hlebne pšenice, moguće je predvideti uspeh selekcije pri oplemenjivanju navedene komponente prinosa.Uspeh selekcije se ne može predvideti za BZK durum pšenice zbog dobijenih niskih vrednosti zah2 i GAM od 39,5% odnosno 2,8%.

(328.35 KB)