Procena potencijalnog zdravstvenog rizika usled prisustva toksičnih metala u vodi za piće iz individualnih bunara u selu Dubravica u Braničevskom okrugu

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1)
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd, Srbija (2)
Poljoprivredna škola „Sonja Marinković”, Požarevac, Srbija (3)

Corresponding author: rajmi@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Da bi se proverio sadržaj makro- i mikroelemenata u vodi za piće u selu Dubravica u Braničevskom okrugu, koje nema centralizovan vodovodni sistem, izvršena je analiza voda koje su uzorkovane iz dva individualna bunara, indirektnom metodom preporučenom od strane Rajkovića i saradnika. Ispitivanja su pokazala da se: Al, Fe, Cr, Pb i U nalaze u koncentracijama višim od MDK vrednosti dozvoljene Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Da bi se utvrdila opasnost od prisustva toksičnih metala u povišenoj koncentraciji urađena je procena kratkoročnog i dugoročnog potencijalnog kancerogenog rizika. Na osnovu rezultata ispitivanja koji su dobijeni za ispitivane uzorke vode, ne postoji potencijalni kratkoročni kancerogeni rizik po zdravlje ljudi. Na osnovu rezultata dobijenih za dugoročni potencijalni rizik za pojavu i razvoj kancerogenih oboljenja, kod stanovnika sela koji koriste vodu za piće I uzorka izražen je rizik za nastajanje kancera od Cr. U slučaju Pb, rizik od pojave kancera u slučaju I uzorka vode za piće javlja se kod 44 od 1000 stanovnika, a u slučaju II uzorak kod 183 od 1000 stanovnika. Na osnovu izračunate procene dugoročnog zdravstvenog rizika od prisustva U u vodi za piće zapaža se da u slučaju konzumiranja oba uzorka vode postoji potencijalni rizik od nastajanje kancera: u slučaju I uzorka vode kod 24,5 stanovnika, a u slučaju II uzorka 10,3 stanovnika od 1000 stanovnika.

(285.46 KB)