Analiza visine i strukture investicionih ulaganja u ovčarske i kozarske farme u Evropskoj uniji i Republici Srbiji

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun, Srbija (2,3)

Corresponding author: sanjinivanovic@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Ovčarska i kozarska proizvodnja razlikuje se od ostalih važnih vrsta stočarske proizvodnje (govedarstva, svinjarstva, živinarstva) po tome što je ona najčešće ekstenzivna, odnosno zahteva relativno nizak nivo ulaganja u objekte, opremu i ostala osnovna sredstva. Cilj rada bio je da se sagledaju karakteristike investicionih ulaganja u ovčarsku i kozarsku proizvodnju u Evropskoj uniji i uporede sa sličnim ulaganjima u Republici Srbiji. Da bi se sagledalo stanje u EU, prvenstveno su se koristili podaci iz odgovarajuće baze podataka FADN-a (engl. Farm Accountancy Data Network), kao i sektorske analize koje su provedene za područje EU. Sa druge strane, za sagledavanje potrebnih investicija u ovčarstvo i kozarstvo u Srbiji upotrebili su se raspoloživi tehnički i tehnološki podaci, kao i odgovarajući literaturni izvori. Izvršena je i analiza troškova izgradnje objekata za ovčarsku i kozarsku proizvodnju, kao i proračun investicija u odgovarajuću neophodnu opremu. Uočena je potreba ukrupnjavanja ovčarskih i kozarskih farmi u Srbiji u cilju obezbeđenja odgovarajućeg životnog standarda za nosioce ovakvih gazdinstava.

(225.62 KB)