Uticaj veličine preduzeća na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Srbija (1,2)
Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija (3)

 

Corresponding author: stevan.tomasevic@vps.ns.ac.rs
Abstract:

Veličina preduzeća je jedna od najbitnih determinanti profitabilnosti preduzeća. Pojedini domaći i brojni inostrani autori su pokušali da ukažu na uticaj koji veličina preduzeća ima na profitabilnost. Rezultati tih istraživanja su bili kontradiktorni, naime, neka istraživanja su pokazala da su veća preduzeća profitabilnija, neka da su manja preduzeća profitabilnija, a postoje i ona istraživanja koja su ukazala da veličina preduzeća nema uticaja na profitabilnost. Upravo ovi oprečni zaključci naveli su autore ovog rada da istraže uticaj veličine preduzeća na profitabilnost. U ovom istraživanju korišćeni su podaci iz redovnih finansijskih izveštaja za 121 poljoprivredno preduzeće za period od 2014. do 2017. godine. Kao mera profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća korišćena je stopa prinosa na imovinu (engl.return on assets – ROA), dok je podatak o veličini svakog pojedinačnog preduzeća preuzet iz zvaničnih izveštaja ovih preduzeća shodno klasifikaciji prema Aktu o razvrstavanju preduzeća. Rezultati istraživanja su pokazali da su veća preduzeća profitabilnija u poređenju sa malim i srednjim preduzećima, ali da ta razlika u uspešnosti nije statistički značajna. Opšti je zaključak da veličina preduzeća nema statistički značajan uticaj na profitabilnost uzorkovanih poljoprivrednih preduzeća.

(190.64 KB)