Biološke i proizvodne osobine sorti jabuke otpornih ili tolerantnih na prouzrokovača čađave krastavosti [Venturia inaequalis (Cooke) Wint.]

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3,4,5)
Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Srbija (6)

Corresponding author: b.djordjevic@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

U periodu 2011–2012. godine na imanju manastira Žiča proučavane su biološke i proizvodne osobine 11 sorti jabuke otpornih ili tolerantnih na prouzrokovača čađave krastavosti, uporedo sa sortom Idared koja je uzeta kao standard. Najranije cvetanje od ispitivanih sorti imala je Topaz, a najkasnije Rewena. Imajući u vidu vreme zrenja po tri sorte pripadaju grupama letnjih i jesenjih, a pet sorti grupi zimskih sorti. Najjači vegetativni rast imale su sorte Šampion, Prima i Florina, a najveći prinos imale su sorte Remura i Goldrush. Dobrim kvalitetom ploda ističu se sorte William’s Pride, Rewena, Enterprise i Florina.

(176 KB)