prinos

Uticaj podloga na rast, rodnost i kvalitet ploda sorte šljive Čačanska rana

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,3,4)
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2)

Corresponding author: mdragan@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(230.35 KB)

Međuredna kultivacija – agrotehnička mera za povećanje prinosa soje

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 21000 Novi Sad, Srbija (1,2,4,5,6,7) 
Megatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, 24300 Bačka Topola, Srbija (3) 

Corresponding author: vojin.djukic@ifvcns.ns.ac.rs
Abstract:

(182.91 KB)


Biološke osobine poznih sorti kajsije u beogradskom Podunavlju

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3)

Corresponding author: mdragan@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(210.39 KB)

          
Syndicate content