Fenološke osobine, rodnost i kvalitet ploda novih čeških sorti kajsije na području Beograda

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3)

Corresponding author: mdragan@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Uperiodu od pet godina (2009–2013) na području Beograda proučavane su karakteristike 14 novih sorti kajsije stvorenih na Fakultetu za hortikulturu u Lednicama, Republika Češka. Kao standard je uzet klon sorte Velkopavlovická, LE 12/2. Cvetanje ispitivanih sorti je počelo od tri dana pre do jedan dan posle kontrolne sorte, dok je vreme zrenja variralo u rasponu od 19 dana ranije kod sorte Leskora do 12 dana kasnije kod sorte Sophia. Statistički značajno veći prinos u odnosu na kontrolu imala je samo sorta Palava, dok su veću masu ploda imale tri sorte: Candela, Sophia i Betinka. Najbolje ocene za izgled ploda dobile su sorte Sophia i Betinka, a za ukus Marlen i Lebona. Među proučavanim sortama kao perspektivne za gajenje na području Beograda se mogu preporučiti rana sorta Palava, srednje pozna sorta Betinka i pozna sorta Sophia.

(192.14 KB)