Produktivnost i kvalitet zrna sorti tritikalea pri različitim količinama mineralne ishrane

Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija (1,2,3,4)
Poljoprivredna, stručna i savetodavna služba, Leskovac, Srbija (5)

 

Corresponding author: dragana.lalevic@pr.ac.rs
Abstract:

U radu je prikazan uticaj sorte i različitih doza primenjenog azota na prinos zrna i sadržaj proteina u zrnu ozimog tritikalea. Ogled je bio postavljen u periodu od 2010. do 2012. godine na severu Crne Gore, u okolini Bijelog Polja.  Istraživanje je obuhvatalo 5 sorti ozimog tritikalea (Odisej, Kg-20, Trijumf, Rtanj i Tango) i sledeće varijante đubrenja: kontrola (bez đubrenja), samo azot u količini od 60 kg ha-1 i azot u količinama od 60 i 90 kg ha-1 u kombinaciji sa istom količinom fosfora i kalijuma (80 kg ha-1). Najmanji prosečan prinos zrna dobijen je na varijanti bez đubrenja – kontroli. Upotreba đubriva, kod svih ispitivanih sorti, dovela je do vrlo značajnog povećanja prinosa na svim varijantama u poređenju sa kontrolom. Najmanji prosečan prinos ostvarila je sorta Kg-20, a najveći sorta Tango. Najveći sadržaj proteina kod svih sorti ostvaren je na varijanti đubrenja gde je upotrebljen samo azot u količini od 60 kg ha-1. Najveći sadržaj proteina u zrnu, u proseku za sve varijante đubrenja, imala je sorta Trijumf. Podaci o ostvarenim prinosima i sadržaju proteina u zrnu, u zavisnosti od sorte i upotrebljene doze đubriva, govore o odlikama pojedinih sorti i mogu služiti kao kriterijum za izbor najpogodnije sorte za određene agroekološke uslove. Ovo je posebno značajno za gazdinstva orijentisana ka uzgoju stoke kojima obezbeđenje dovoljne količine kvalitetne hrane predstavlja prioritet.

(225.59 KB)