Rodnost srednje kasnih i kasnih sorti kajsije u beogradskom području

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3)

Corresponding author: mdragan@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Karakteristike rodnosti i rasta (prinos po stablu, površina poprečnog preseka debla, koeficijent rodnosti i masa ploda) proučavane su kod 30 sorti kajsije srednje kasnog i kasnog vremena zrenja u beogradskom području u periodu od šest godina (2009–2014). Kao kontrola za poređenje korišćena je sorta Mađarska najbolja. Period ispitivanja je podeljen na početnu rodnost (starost stabala tri i četiri godine) i punu rodnost (starost stabala od pet do osam godina). Utvrđene su značajne razlike u prinosu, kako između proučavanih sorti, tako i između godina ispitivanja. Prosečan prinos u periodu početne rodnosti se kretao od 0,6 do 6,4 kg po stablu, a u periodu pune rodnosti od 4,5 do 18,4 kg po stablu. U odnosu na kontrolnu sortu, statistički značajno viši prinos u punoj rodnosti je dobijen kod 11 sorti. Nepovoljne vremenske prilike uticale su na značajno smanjenje prinosa u dve od šest godina proučavanja. Kumulativni koeficijent rodnosti je varirao od 0,10 do 0,85 kg/cm2 i kod 13 sorti je bio značajno veći u odnosu na kontrolu. Masa ploda je bila u rasponu od 26,6 do 81,1 g. U odnosu na kontrolu, devet sorti je imalo značajno veću, a deset sorti značajno manju masu ploda. Na osnovu visoke rodnosti i velike krupnoće ploda, za gajenje u beogradskom području se mogu preporučiti introdukovane sorte Roksana, Mari de Čenad i Silverkot, kao i domaće sorte Novosadska rodna, NS-4 i NS-6.

(227.05 KB)