Biološke osobine poznih sorti kajsije u beogradskom Podunavlju

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3)

Corresponding author: mdragan@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

U periodu od pet godina (2009–2013) na području Beograda proučavane su karakteristike 14 introdukovanih sorti kajsije poznog vremena zrenja, uporedo sa sortom Mađarska najbolja, koja je uzeta kao standard. Cvetanje ispitivanih sorti je bilo od tri dana pre do tri dana posle standard sorte, dok je vreme zrenja bilo 7–15 dana kasnije. Statistički značajno veći prinos u odnosu na kontrolu imalo je sedam sorti (Harogem, Umberto, Litoral, Sophia, Harlayne, Bergarouge i Silistrenska kompotna), dok su veću masu ploda imale dve sorte (Cegledy arany i Sophia). Značajno veći sadržaj rastvorljive suve materije u odnosu na kontrolu imale su sorte Kabaasi, Kasna drjanovska, Harlayne i Silistrenska kompotna. Po izgledu ploda ističe se sorta Sophia, a po ukusu sorte Kasna drjanovska i Silistrenska kompotna. Među proučavanim sortama kao perspektivne za gajenje na području Beograda se mogu preporučiti: Sophia za stonu potrošnju, a Harlayne i Silistrenska kompotna za preradu. Pored njih, kao sorte kombinovanih svojstava se mogu preporučiti Harogem, Cegledy arany, Bergarouge, Pisana i Kasna drjanovska.

(210.39 KB)