Karakteristike rodnih grančica sorti evropske šljive (Prunus domestica L.) i japanske šljive (Prunus salicina Lindl.)

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3)

Corresponding author: mdragan@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

Kod 11 sorti evropske šljive i 11 sorti japanske šljive u periodu od dve godine proučavane su morfološke osobine rodnih grančica: dužina, broj cvetnih i vegetativnih pupoljaka i njihov odnos. Rodne grančice podeljene su na dve grupe: duge i kratke. Japanske sorte šljive su imale manju debljinu i kraće internodije na dugim rodnim grančicama u odnosu na evropske sorte šljive. One su takođe imale znatno veći broj cvetnih pupoljaka kako na dugim, tako i na kratkim rodnim grančicama. Na osnovu dobijenih rezultata mogu se dati preporuke za izvođenje rezidbe. Sorte sa većim brojem cvetnih pupoljaka po 1 m dužine i u odnosu na vegetativne pupoljke, kao što je slučaj kod većine sorti japanske šljive i nekih sorti evropske šljive (Stanley, Čačanska lepotica, Toper, Top, Topking) zahtevaju jaču rezidbu. Sa druge strane, kod sorti sa manjom gustinom cvetnih pupoljaka kao što su Čačanska rana i Golden Plum, potrebno je primeniti rezidbu slabijeg intenziteta.

(389.97 KB)