Dragan Ž. Stanojević

Uticaj rase i načina ishrane na hemijski sastav leđnog masnog tkiva svinja kao potencijalne sirovine za biodizel

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (1,2,3,5)
Institut za stočarstvo, Zemun, Srbija (4,6)
Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Srbija (7)

 

Corresponding author: mlp@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(167.63 KB)
          
Syndicate content