Lana M. Nastić

Analiza visine i strukture investicionih ulaganja u ovčarske i kozarske farme u Evropskoj uniji i Republici Srbiji

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd – Zemun, Srbija (2,3)

Corresponding author: sanjinivanovic@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(225.62 KB)
          
Syndicate content