masa 1.000 zrna.

Uticaj režima navodnjavanja na prinos i komponente prinosa soje

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (2,3)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (4)
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Srbija (5)
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, Niš, Srbija (6)

Corresponding author: bonna@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(278.34 KB)

Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet,  Beograd - Zemun, Srbija (2,3,5,6,7)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (4)

Corresponding author: bonna@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(208.34 KB)
          
Syndicate content