Branka J. Kresović

Content of some antioxidants in intercropped maize and soybean grain

Maize Research Institute “ZemunPolje”, Zemun Polje, Serbia (1,3,5,6)
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia (2,4)

Corresponding author: vdragicevic@mrizp.rs
Abstract:

(258.9 KB)

Uticaj režima navodnjavanja na prinos i komponente prinosa soje

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun, Srbija (2,3)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (4)
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Srbija (5)
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, Niš, Srbija (6)

Corresponding author: bonna@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(278.34 KB)

Uticaj deficitarnog navodnjavanja na prinos zrna i karakteristike klipa kukuruza

Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Zemun Polje, Srbija (1)
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet,  Beograd - Zemun, Srbija (2,3,5,6,7)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija (4)

Corresponding author: bonna@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(208.34 KB)

Effect of land use change on the structure of gleyic fluvisols in Western Serbia

University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia (1,4)
Maize Research Institute „Zemun Polje”, Zemun Polje, Serbia (2)
University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia (3)
University of Niš, Faculty of Science and Mathematics, Department of Geography, Niš, Serbia (5)

Corresponding author: bonna@agrif.bg.ac.rs
Abstract:

(155.92 KB)
          
Syndicate content